Panel diskusija “Saradnja javnog i civilnog sektora u zaštiti prirode-kako do zajedničkog cilja?“,

Bila je odlična prilika da u subotu, 23. novembra 2017. godine, na Biološkom fakultetu u Novom Sadu, u sklopu Konferencije Ekobiomorfa 2017, u organizaciji NIDSBE „Josif Pančić“, kroz panel diskusiju “Saradnja javnog i civilnog sektora u zaštiti prirode-kako do zajedničkog cilja?“, govorimo, i tako upoznamo Branislava Blažića, državnog sekretara novoformiranog Ministarstva zaštite životne sredine, o velikim problemima u životnoj sredini, nekontrolisanoj eksploataciji prirodnih resursa (male i velike hidroelektrane, šume), značaju zaštite prirodnih dobara, lošim kaznenim merama, neusklađenim zakonskim okvirima, korupcijom u životnoj sredini, izvorima finansijskih resursa za dostizanje standarda u ovoj oblasti, nenamenskim trošenjem sredstava od naknada, značaju učešća javnosti u donošenju odluka u oblasti unapređenja i zaštite životne sredine kroz Zelene savete u lokalnim samoupravama, položaju biologa i ekologa, i mnogim drugim temama..

Istoga dana, Katarina Kulić, član NIDSBE “Josif Pančić“,predstavila rezultate rada sa istraživalkog kampa koji je održan u toku leta sa temom “ Procena srednjeg dela toka Velikog Rzava na osnovu zajednice makroinverterbrata“

Ovaj članak je objavljen u kategoriji Vesti.