Kategorija Arhiva: CO-SEED

NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI KAMP “VELIKI RZAV 2017“

  Kao deo aktivnosti projekta  “Snaga zajednice-Unapređenje kapaciteta civilnog društva u zaštiti životne sredine i prirodnih resursa“, koji realizuje ekološko udruženje,  u periodu od 27.-30. jula  i 16.-18 avgusta su održana dva istraživačka kampa biljnog i životinjskog sveta na slivu Velikog Rzava, na potesu Svračkovo-Roge, upravo na delu Velikog Rzava na kome je planirana izgradnja HE “Svračkovo“, kao i na potesu […]