Zaštita Rzava (Višegrad)

Višegrad ima Drinu i “na Drini ćupriju”, ima i Kamengrad i banju Vilinu vlas, ali nema nijedno zaštićeno dobro. Pokrenuta je inicijativa da se reka Rzav, zbog svojih kvaliteta, ali i zbog kulturnog nasleđa koje se nalazi na njenim obalama zaštiti kao područje Rzav Dobrun. A evo i zašto.

Inače, Rzav je deo inicijative za zaštitu reka “Zajedno za reke“ koju je u državama Zapadnog Balkana pokrenula The Nature Conservancy, a koju u saradnji sa Eko Centrom iz Višegrada, sprovodi Ekološko udruženje Rzav.