Kategorija Arhiva: Realizovani projekti

LAŽNA PREDSEDNIKOVA DILEMA !!!

„Imamo i dalje pitanje za našu javnost. Jel hoćete zelenu čistu energiju, a nećete male hidroelektrane? A šta ustvari hoćete? Jel hoćete da zatvaramo Kolubaru i da zatvaramo naše termoelektrane? Daj da se mi dogovorimo, šta ustvari mi hoćemo?“                                                                                                                                                           predsednik Srbije Aleksandar Vučić Povodom lažne dileme predsednika Srbije oko zelene energije, Koalicija organizacija protiv […]

KORUPCIJA U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Faktori KORUPCIJE U SEKTORU ZAŠTITE ZIVOTNE SREDINE su slični drugim sektorima: nepostojeće ili nedovoljno zakonodavstvo (regulativa), nepoštovanje ili nesprovođenje postojećih zakona, slaba demokratija, nizak nivo profesionalizma javne administracije, velika nezakonita diskreciona moć javnih zvaničnika, minimum transparentnosti i uračunljivosti i snažni podsticaji za eksploataciju resursa. Zemlje nerazvijene demokratije i vladavine prava koje su bogate prirodnim resursima […]

UHAPŠEN PO PRIJAVI KOALICIJE ZA NELEGALNU EKSPLOATACIJU ŠLJUNKA

Z.R. odgovorno lice firme „Kip Kop“ iz Požege uhapšen je po prijavi Koalicije organizacija protiv korupcije u zaštiti životne sredine zbog sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, stoji u obaveštenju MUP-a Srbije. Više od dve godine Koalicija upozorava na koruptivne rizike u javnim nabavkama koje JVP “Srbijavode“ sprovodi za nabavku radova […]

Opstanak

Jednom domaćinu u selu Kruščica, na području Doline Velikog Rzava, suri orlovi, strogo zaštićene vrste ptica, su poslednjih godina odneli dva jagnjeta, 18 kokošaka, psa i mačku..o prolemima sa kojima se susreće lokalna zajednica i mogućnostima za njihovo prevazilaže, o značaju njihovog aktivnog uključivanja u predviđene aktivnosti, značaju uspostavljanja hranilišta “Orlovača“ po lokalnu zajednicu  i […]

IZA SVAKOG UGLA VREBA…mini hidroelektrana!!!

Od kako je aktuelizovana izgradnja malih hidroelektrana, kao i podsticanje investiranja u oblasti obnovljivih izvora energije, koje je proisteklo iz međunarodne obaveze koju je Republika Srbija preuzela 2006. godine u okviru Ugovora o osnivanju Enegetske zajednice, naročito poslednjih nekoliko godina, svedoci smo nebrojenih negativnih primera kada je iskorišćenje hidroenergije u pitanju, kod kojih su zanemareni […]

Na ivici opstanka

Inicijativom Ekološkog udruženja “Rzav“, Zavod za zaštitu prirode Srbije je u cilju zaštite predela i donošenja akta o proglašenju zaštite Doline Velikog Rzava, od 2018. godine, započeo naučna i stručna istraživanja. Tokom prethodnog perioda, u saradnji sa lokalnim ornitolozima i stručnim licima Zavoda za zaštitu prirode Srbije, područje kanjona Orlovača je predloženo za lokaciju budućeg […]

Procena uticaja MHE na biodiverzitet reka Vlasine, Jošanice, Prištavice i Gračanice

slika1

“Nakon kvalitativne i kvantitativne analize ihtiozajednice, kao i procene brojnosti, biomase i produkcije (prirast mase u određenom vremenu), donosi se zaključak da populacija riba u delu reke između vodozahvata i mašinske zgrade značajno gubi i na biomasi i brojnosti, u odnosu na deo reke iznad vodozahvata, što se negativno odražava na produkciju riba, jer u […]

PREDLOG ZA DOPUNU NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Koalicija organizacija protiv korupcije u zaštiti životne sredine podnela je Agenciji i Ministarstvu predlog za Dopunu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije koji uvažava uočene pojavne oblike korupcije u segmentu zaštite životne sredine.   PREDLOG DOPUNE NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 3.10. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE a) opis stanja Građani Srbije trpe veliku štetu zbog […]

NOVA KOALICIJA EKOLOŠKIH UDRUŽENJA ZAPADNE I JUGOZAPADNE SRBIJE

U Tršiću je za vikend održana osnivačka Skupština Koalicije organizacija za borbu protiv korupcije u životnoj sredini, koju kao osnivači čine osam organizacija civilnog društva iz Zapadne i Jugozapadne Srbije. Prva ekološka Koalicija organizacija ovog tipa u Srbiji osnovana je za vikend u Tršiću na osnivačkoj Skupštini i nastala je iz potrebe da se državi […]