Na ivici opstanka

Inicijativom Ekološkog udruženja “Rzav“, Zavod za zaštitu prirode Srbije je u cilju zaštite predela i donošenja akta o proglašenju zaštite Doline Velikog Rzava, od 2018. godine, započeo naučna i stručna istraživanja.

Tokom prethodnog perioda, u saradnji sa lokalnim ornitolozima i stručnim licima Zavoda za zaštitu prirode Srbije, područje kanjona Orlovača je predloženo za lokaciju budućeg hranilišta, upravo zbog identifikovanog prisustva gnezdećeg para surog orla, preleta beloglavih supova, prisustva ostalih vrsta ptica i sisara, kao i dovoljne udaljenosti od prvog aktivnog seoskog domaćinstva, ali i u cilju ublažavanja problema koji su se pojavili.

Sve češće ugrožavanje stočnog fonda u seoskim domaćinstvima usled nedostatka hrane u prirodi kao i preterana upotreba hemijskih preparata u intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji i nekontrolisani odstrel, predstavljaju stalnu opasnost po opstanak ovih grabljivica, kojih u Srbiji ima jedva 70 gnezdećih parova, od kojih petina naseljava jugozapadnu Srbiju.

Uključivanje lokalne zajednice u realizaciju planiranih aktivnosti, pokretanje dijaloga između svih zainteresovanih strana, ukazivanje na značaj očuvanja populacija koje su na ivici opstanka, su teme o kojima se razgovaralo na konsultativnom sastanku, održanom 24. maja u selu Kruščica, kao prve faze u uspostavljanju hranilišta za strogo zaštićene vrste ptica i druge vrste ptica i sisara na području kanjona Orlovača u dolini Velikog Rzava, koji je podržala ORCA kroz Program “Tvoje mesto u Srbiji“. Nakon sastanka, posećena je lokacija budućeg hranilišta.

Formiranjem ovog hranilišta, doprineće se proširenju nacionalne mreže hranilišta koja je uspostavljena u cilju zaštite biodiverziteta, kroz vraćanje ugroženih retkih vrsta ptica grabljivica i povećanje brojnosti ugroženih vrsta i njihovom očuvanju. Na taj način, Ekološko udruženje “Rzav”, pravi značajan korak u daljoj zaštiti ovog područja, odnosno doprinosi zaštiti i unapređenju populacije strogo zaštićenih vrsta na nivou Srbije, pruža osnovu za ostvarenje i unapređenje aktivnih mera zaštite, čime se stvara mogućnost povratka i tradicionalnog stočarstva, uz dugoročni plan razvoja održivog ekoturizma na ovom području. Istovremeno se  obezbeđuje i uključivanje i pozitivan odnos lokalnog stanovništva prema zaštiti i održivom korišćenju ovog područja, a redovnim monitoringom prati prisustvo i brojnost populacija.

Realizaciju predviđenih projektnih aktivnosti, znatno pomaže dugogodišnja  saradnja sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije, definisana početkom godine i Sporazumom o saradnji, Društvom za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Specijalnim rezervatom prirode “Uvac“, Ekološkim udruženjem “Jadovnik“, kao i ekološkim udruženjem “Čuvari prirode“ iz Požege.

Ekološko udruženje će u narednom periodu raditi na obezbeđenju uslova za pokretanje i nesmetani rad hranilišta u kanjonu Orlovača, kao prvog koraka u daljoj zaštiti doline Velikog Rzava, koji će imati veliki značaj za čitavu lokalnu zajednicu.

Photo by Jaša Josimović i Nataša Milivojević