Prijavi ekološki problem!

„Prijavi ekološki problem“ je aplikacija koja treba da na jednom mestu objedini ekološke krizne tačke u Srbiji i ponudi mogućnost zainteresovanim da bez instalacije prijave ekološki problem u svojoj bližoj okolini, tako što će uočeni problem fotografisati, u ponuđenoj opciji dodati naziv i opis problema, a na GPRS mapi obeležiti markerom lokaciju prijavljenog problema. Nakon toga organizacije PAKT, RZAV i Koalicija ekoloških udruženja jugozapadne Srbije proveravaće i ukazivati nadležnim institucijama na probleme i izveštavati javnost i podnosioca prijave o toku rešavanja istih.

Na ponuđenoj aplikaciji zainteresovani građani i organizacije mogu prijavljivati postojanje: divljih deponija, zagađenje vode, nelegalne eksploatacije prirodnih dobara, izgradnja mini hidroelektrana, nelegalan lov ptica i divljači, nelegalan izlov ribe, požare i nelegalne seče šuma, postojanje opasnih materija, korupciju u životnoj sredini itd. i to na celoj teritoriji Republike Srbije.

Na ovaj način, građani će se ohrabriti da šire informacije i ukazuju na ugrožavanje životne sredine u lokalnim sredinama, i daju konkretan doprinos u težnji ka nultoj toleranciji na korupciju u oblasti životne sredine, samim tim i smanjenju značajnih ulaganja koja su potrebna za dostizanje standarda Evropske unije.

Aplikacija „Prijavi ekološki problem“ nastala je u okviru projekta koji se u drugoj godini realizacije zove „Razvoj antikorupcijskih mehanizama u oblasti zaštite životne sredine“. Projekat koji u partnerstvu realizuju Pakt iz Loznice i Rzav iz Arilja podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

Ovaj članak je objavljen u kategoriji Vesti.