Kategorija Arhiva: “Ko pita-ne skita“

Kako su se u prethodnom periodu, pod velom javnog interesa, usvajali planovi i projekti koji sprovode politiku razvoja teritorije opštine Arilje, vođeni isključivo ekonomskom komponentom održivog razvoja, neophodno je da se unapredi pristup javnim politikama kroz: (i) jasno definisane dužnosti nadležnih organa, (ii) obavezu održavanja javnih konsultacija, uvida i rasprava za sva dokumenta javnih politika, (iii) definisane načine organizovanja i održavanja ranih javnih uvida i javnih uvida, (iv) blagovremen i tačan način informisanja građana o lokaciji i terminu ranih javnih uvida i javnih uvida, (v) informisanje građana o zaključcima nakon javnih uvida, itd.
Opšti cilj: Građani Arilja aktivno učestvuju u donošenju odluka o prostornom razvoju i planiranju politika u oblasti politika zaštite životne sredine koje imaju uticaj na održivi razvoj lokalne zajednice. Specifični ciljevi: (i) Osnažiti lokalnu zajednicu da aktivno učestvuje u izradi planskih i strateških dokumenata u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, (ii) Unaprediti transparentnost lokalne administracije i dostupnost informacija o stanju životne sredine.

Osnovan Zeleni Savet opštine Arilje

Na Sednici opštinskog Veća, održanoj 28.oktobra 2022.godine, na inicijativu Ekološkog udruženja Rzav, koji je u saradnji sa Sttalnom konferencijom opština i gradova (SKGO), napravio predlog, doneto je Rešenje o osnivanju za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Arilje. Savet , kao savetodavno telo opštinskog Veća, koje čini 7 članova,  je osnovan u cilju unapređenja učešća […]

Glas građana u prostornim i urbanističkim planovima i dalje zanemaren

Nepoverenje u dostupne demokratske mehanizme i neadekvatni kanali komunikacije sa nadležnim organima ponovo kamen spoticanja građanske participacije Ekološko udruženje Rzav u saradnji sa Regulatornim institutom za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI), održalo je radionicu za građane Arilja o osnovima prostornog i urbanističkog planiranja i značaju njihovog učešća u izradi planova, sa akcentom na zaštiti […]

Online radionica: EU integracije u oblasti životne sredine-Pogled sa lokala

Za deset godina dugih i zamornih pregovora o članstvu u Evropskoj uniji (EU), gde je danas Srbija na putu ka EU? Pokrenuti su brojni reformski procesi u zemlji, ali, ako pogledamo rezultate, činjenica je da nemamo puno razloga za slavlje. Poslednji otvoreni klaster u progovorima sa EU odnosi se na Zelenu agendu i održivu povezanost, […]

Osnove prostornog i urbanističkog planiranja i značaj učešća javnosti u njihovoj izradi sa aspektom na zaštiti životne sredine

Pozivamo Vas na radionicu “Osnove prostornog i urbanističkog planiranja i značaj učešća javnosti u njihovoj izradi sa aspektom na zaštiti životne sredine” koja će se održati u subotu 22.10.2022. u Arilju u prostorijama Udruženja preduzetnika, Masarikova 1 sa početkom u 10 časova. Prostorni i urbanistički planovi osnovni su instrument, kojim se namere iskazane politikama, strategijama, […]

Anketa o učešću građana u procesima donošenja odluka u oblasti zaštite životne sredine

Dragi Ariljci, kako bi smo vas u narednom periodu upoznali sa mogućnostima i pravima za učešće u postupcima usvajanja dokumenata koje se odnose na prostorno i urbanističko planiranje, hijerarhiju planova, prava učešća tokom ranog javnog uvida, javnog uvida i javne rasprave iz oblasti životne sredine, molimo vas da nam pomognete tako što ćete popuniti kratku […]