Osnove prostornog i urbanističkog planiranja i značaj učešća javnosti u njihovoj izradi sa aspektom na zaštiti životne sredine

Pozivamo Vas na radionicu “Osnove prostornog i urbanističkog planiranja i značaj učešća javnosti u njihovoj izradi sa aspektom na zaštiti životne sredine” koja će se održati u subotu 22.10.2022. u Arilju u prostorijama Udruženja preduzetnika, Masarikova 1 sa početkom u 10 časova.
Prostorni i urbanistički planovi osnovni su instrument, kojim se namere iskazane politikama, strategijama, planovima i programima ,,spuštaju u prostor’’ i tako direktno utiču na kvalitet života svih nas. Učešće javnosti u izradi planskih akata igra veoma značajnu ulogu, budući da značajno može doprineti kvalitetu predloženih rešenja ili ukazati na one koji su problematični. Nažalost, građanska participacija je često zanemarena u praksi, što za posledicu ima usvajanje velikog broja planskih akata koji nisu u javnom interesu. Ključni problemi prilikom učešća javnosti u prostornom i urbanističkom planiranju često proizilaze iz nedostatka znanja o pravima i obavezama uključenih strana. Građani često ističu nepoverenje u dostupne demokratske mehanizme, nemaju adekvatne kanale komunikacije sa nadležnim organima, a informacije im nisu u potpunosti dostupne. Cilj obuke je da građanima pruži osnovna znanja o pravilima prostornog i urbanističkog planiranja, osposobi ih za delotvorno učešće u donošenju odluka.
Prijava za radionicu je putem emaila:

ivanagrubisic@hotmail.com

Radionica se organizuje u okviru projekta projekta “Ko pita-ne skita! Informisano građanstvo za pravednije društvo“ Beogradske otvorene škole “Zeleni inkubator”, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert. Stavovi i mišljenja Projektnog tima izneti ne predstavljaju zvaničnestavove Evropske unije, Fondacije Fridrih Ebert ni Beogradske otvorene škole, i zanjih je isključivo odgovoran Projektni tim.