Kategorija Arhiva: XminY

Procena uticaja MHE na biodiverzitet reka Vlasine, Jošanice, Prištavice i Gračanice

slika1

“Nakon kvalitativne i kvantitativne analize ihtiozajednice, kao i procene brojnosti, biomase i produkcije (prirast mase u određenom vremenu), donosi se zaključak da populacija riba u delu reke između vodozahvata i mašinske zgrade značajno gubi i na biomasi i brojnosti, u odnosu na deo reke iznad vodozahvata, što se negativno odražava na produkciju riba, jer u […]