Rekreativni ribolovci, aktivni učesnici održivog korišćenja i očuvanja ribljeg fonda

„Rekreativni ribolovci, aktivni učesnici održivog korišćenja i očuvanja ribljeg fonda“ je tema kojom je 04. marta u Sportskoj sali pokrenut dijalog sa ribolovcima na teritoriji opštine Arilje. Ovo je prva u nizu radionica koju je Ekološko udruženje Rzav pokrenulo s obzirom da su ribolovci važni su partneri u očuvanju naših reka i ribljeg fonda.
Približavanje stavova ribarstvene nauke rekreativnim ribolovcima o važnim problemima rekreativnog ribolova poput značaja vođenja evidencije ribolova, o prednostima i manama poribljavaja ribolovnih voda, o unošenju alohtonih vrsta u ribolovne vode, značaju posebnih staništa riba, ekološkom značaju ribolova po sistemu “uhvati/pusti, edukaciji i njenom značaju u savremenoj ribolovnoj praksi govorio je profesor Vladica Simić, ihtiolog sa Instituta za biologiju i ekologiju sa Prorodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu. A on načinima humanog ribarstva, iskustva pričao je Tihomir Lukić, rešrezentativac i takmičar Srbije u mušičarenju.
Radionici je prisustvovalo oko 30 rekreativnih ribolovaca, predstavnik Korisnika ribarskog područja “Balkan eko-tima“ iz Prijepolja koje gazduje ribolovnim vodama u Zapadnoj Srbiji,i udruženja rekreativnih ribolovaca “Alasi sa Đetinje“, koji su izneli niz problema koje je neophodno rešiti izmenom Zakona o održivom korišćenju ribljeg fonda.