Osnovan Zeleni Savet opštine Arilje

Na Sednici opštinskog Veća, održanoj 28.oktobra 2022.godine, na inicijativu Ekološkog udruženja Rzav, koji je u saradnji sa Sttalnom konferencijom opština i gradova (SKGO), napravio predlog, doneto je Rešenje o osnivanju za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Arilje.

Savet , kao savetodavno telo opštinskog Veća, koje čini 7 članova,  je osnovan u cilju unapređenja učešća javnosti u procesu donošenja odluka i informisanja građana o stanju životne sredine, unapređenja sprovođenja strategija, programa i planova u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine i održivog razvoja, obezbeđivanja uslova, predlaganja i preduzimanja mera u oblastima:

 1. Zaštite i unapređenja životne sredine i održivog razvoja;
 2. Zaštite prirodnih vrednosti;
 3. Unapređenja učešća javnosti u kreiranju politike životne sredine pokretanjem inicijativa;
 4. Mitigacije/ublažavanja i adaptacije/prilagođavanja na klimatske promene i upravljanja ekološkim rizicima i prirodnim nepogodama;
 5. Učešća u pripremi odluka i akata koje priprema i predlaže Opštinsko veće, a koja se odnose na životnu sredinu, upotrebu prirodnih resursa, izradu planova i programa za upravljanje energijom u cilju održive lokalne energetske politike;
 6. Učešća u izradi planova, programa i drugih pravnih akata koji se bave unapređenjem i zaštitom životne sredine i održivim razvojem;
 7. Unapređenja lokalne demokratije i učešća javnosti u procesu odlučivanja o proceni uticaja i strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu;
 8. Učešća u javnim raspravama;
 9. Ekspertske podrške organima Lokalne samouprave;
 10. Informisanje javnosti u radu Zelenog Saveta i radu JLS:
 11. Donošenje predloga i inicijativa za unapređenje politike životne sredine
 12. Praćenje nacionalnih i lokalnih izveštaja relevantnih za politiku životne sredine na lokalnom nivou;
 13. Praćenje konkursa za finansiranje projekata iz oblasti zaštite životne sredine i predlaganje istih opštinskoj upravi i NVO;
 14. Reagovanje u slučaju ekoloških akcidenata;
 15. Predlaganje, planiranje i koodrinisanje obrazovnim aktivnostima iz oblasti zaštite životne sredine;
 16. Praćenje zakonske regulative iz ove oblasti i upoznavanje lokalne samouprave i zainteresovane javnosti sa obavezama i mogućnostima koje novi propisi donose;
 17. Proučavanje izveštaja o monitoringu životne sredine;
 18. Unapređenja međuopštinske, regionalne i međunarodne saradnje opštine Arilje u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine.