Anketa o učešću građana u procesima donošenja odluka u oblasti zaštite životne sredine

Dragi Ariljci, kako bi smo vas u narednom periodu upoznali sa mogućnostima i pravima za učešće u postupcima usvajanja dokumenata koje se odnose na prostorno i urbanističko planiranje, hijerarhiju planova, prava učešća tokom ranog javnog uvida, javnog uvida i javne rasprave iz oblasti životne sredine, molimo vas da nam pomognete tako što ćete popuniti kratku anketu koja se nalazi u prilogu.
Anketa je anonimna, i unapred vam se zahvaljujemo na doprinosu!