Građani za povlašćene proizvođače struje daju duplo više novca

Iako je početkom godine Vlada Srbije donela odluku da će naknada koju plaća krajnji potrošač za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije, ostati ista kao i prethodne godine, krajem jula je ipak usvojila Uredbu o izmeni uredbe o visini posebne naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije u 2022. godini. Umesto 0,437 dinara po kilovat času (kWh), naknada od 1. avgusta iznosi 0,801 dinara po kilovat času (kWh), što je gotovo duplo u odnosu na dosadašnju.

Mesec dana ranije, objavljen je i Izveštaj Agencije za energetiku, u kome se navodi da su na kraju 2021. godine na distributivnoj mreži bile priključene 353 male hidroelektrane (MHE), ukupne instalirane snage 247 MW, sa svega 2,9 odsto učešća u ukupnoj proizvodnji električne energije za prošlu godinu. Samim tim, može se zaključiti da je do 2021. godine u Srbiji nepovratno uništeno više od 300 km reka.

U Izveštaju se takođe navodi da Agencija priznaje da jedan od najvećih troškova predstavljaju gubici u distributivnoj mreži koji su u 2021. godini iznosili 11,73 odsto, gotovo identično kao 2019. godine. Iz Svetske organizacije za zaštitu prirode WWF ukazuju da bi se smanjenjem distributivnih gubitaka od svega 2 odsto, uštedelo više električne energije nego što je godišnja proizvodnja svih MHE.