KORUPCIJA U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Faktori KORUPCIJE U SEKTORU ZAŠTITE ZIVOTNE SREDINE su slični drugim sektorima: nepostojeće ili nedovoljno zakonodavstvo (regulativa), nepoštovanje ili nesprovođenje postojećih zakona, slaba demokratija, nizak nivo profesionalizma javne administracije, velika nezakonita diskreciona moć javnih zvaničnika, minimum transparentnosti i uračunljivosti i snažni podsticaji za eksploataciju resursa.

Zemlje nerazvijene demokratije i vladavine prava koje su bogate prirodnim resursima posebno su podložne ekološkoj degradaciji zbog korupcije gde donosioci odluka u saradnji sa odabranim biznisom eksploatišu prirodne resurse bez obzira na ekološku degradaciju, razaranja i štete.

Korupcija u sferi zaštite životne sredine proizvodi i dodatne posledice za lokalno stanovništvo, pa tako naprimer seča šuma i drveta izaziva bujice, poplave, eroziju, pad kvaliteta zemljišta, uništavanje flore i faune, narušavanje bio-ravnoteže, napuštanje teritorije, vađenje ruda: degradacija okoline, zagađenje zemljišta, voda i vazduha, enormna buka i sl, dok izgradnja hidroelektrana narušava režim voda i podzemnih voda, urušava ekosistem nizvodno, utiče na biodiversitet, povećava broj
maglovitih dana, pa samim tim utiče i na povećanje oboljenja respiratornih organa lokalnog stanovništva, dok je o izgradnji termoelektrana izlišno i govoriti.  O Korupciji u zaštiti životne sredine, na linku:

KORUPCIJA U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE