HIDROELEKTRANE NA ZAPADNOM BALKANU. KO PLAĆA, A KO ZARAĐUJE??

Kako su podsticaji za obnovljive izvore energije doveli do ekspanzije malih hidroelektrana i šta mora da se promeni?
Jedan od glavnih pokretača destruktivne ekspanzije malih hidroelektrana na Zapadnom Balkanu jeste dostupnost finansijske podrške u obliku fid-in tarifa. Iako su fid-in tarife originalno zamišljene kao sredstvo za podsticanje svih oblika obnovljive energije, uključujući solarnu energiju i energiju vetra, na Zapadnom Balkanu su neproporcionalno usmerene u male hidroelektrane.U 2018. godini, na Zapadnom Balkanu je 70% podrške za obnovljive izvore energije bilo u korist malih hidroelektrana.Međutim, doprinos malih hidroelektrana u proizvodnji električne energije izuzetno je skroman: u 2018. godini, samo 3,6% električne energije na Zapadnom Balkanu proizvele su hidroelektrane snage ispod 10 MW.
Ekološko udruženje “Rzav“  je dalo doprinos u izradi Publikacije koja se bavila subvencijama u oblasti obnovljivih izvora energije u zemljama Zapadnog Balkana..
Publikaciju možete naći na KO PLAĆA A KO ZARAĐUJE? 
Veliki Rzav, opština Arilje
foto Nataša Milivojević