UHAPŠEN PO PRIJAVI KOALICIJE ZA NELEGALNU EKSPLOATACIJU ŠLJUNKA

Z.R. odgovorno lice firme „Kip Kop“ iz Požege uhapšen je po prijavi Koalicije organizacija protiv korupcije u zaštiti životne sredine zbog sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, stoji u obaveštenju MUP-a Srbije. Više od dve godine Koalicija upozorava na koruptivne rizike u javnim nabavkama koje JVP “Srbijavode“ sprovodi za nabavku radova na redovnom održavanju vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i održavanje vodotokova, koje se u mnogim slučajevima zloupotrebljavaju

Koalicija organizacija protiv korupcije u zaštiti životne sredine više od dve godine ukazuje na nepravilnosti u realizaciji javnih nabavki koje se po nepisanom pravilu odvijaju u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva, što samo po sebi nosi veliki koruptivni rizik. Posebno je simptomatično da na sve pregovaračke postupke bez objavljivanja poziva saglasnost daje Uprava za javne nabavke. U obrazloženjima zahteva naručilac navodi da je osnovan Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o vodama za obavljanje vodoprivredne delatnosti kao delatnosti od opšteg interesa. Prema Zakonu o vodama, vodna delatnost obuhvata uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda, uređenje i korišćenje voda i zaštitu voda od zagađivanja. Pored JVP „Srbijavode“ vodnu delatnost na teritoriji Republike Srbije obavljaju i vodoprivredna društva čije isključivo pravo da vrše određene poslove iz delatnosti javnog vodoprivrednog preduzeća, proizilazi iz člana 53. stav 5. i 6. Zakona o vodama. Navedenim odredbama Zakona o vodama utvrđeno je da odbranu od poplava na vodama 1. reda i na sistemima za odvodnjavanje u javnoj svojini sprovodi javno vodoprivredno preduzeće i pravno lice koje ima licencu za obavljanje poslova. Naručilac takođe navodi da je za obavljanje pomenutih poslova neophodno postojanje licence propisane članom 112. Zakona o vodama. S tim u vezi, Rešenje koje izdaje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcije za vode, odnosi se na obavljanje poslova:

  • sprovođenja odbrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog dejstva voda;
  • staranja o funkcionisanju vodnih objekata i sistema;
  • održavanja regulacionih i zaštitnih objekata i pratećih uređaja na njima;
  • održavanja hidromeliracionih sistema za odvodnjavanje i navodnjavanje;
  • izvođenja sanacionih radova i hitnih intervencija na zaštitnim i regulacionim objektima i praćenja stanja vodnih objekata.

Naručilac dalje navodi da se prema Naredbi o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava utvrđuje da privredno društvo sprovodi odbranu od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda na deonicama i sektorima na koje se pomenuto rešenje odnosi.

Međutim, prilikom odlučivanja Uprave, zanemaruje se činjenica da trenutno u Republici Srbiji postoji preko trideset preduzeća sa pomenutom licencom i da se regionalne odrednice (deonice i sektori) ne mogu smatrati „razlogom povezanim sa zaštitom isključivih prava“ kada nabavku mora izvršiti samo određeni ponuđač. Međutim, da stvar sistemski nefunkcioniše pokazuju i brojne zloupotrebe i kada se javna nabavka sprovodi u otvorenom postupku, kakav je slučaj bio za reku Golijsku Moravicu u opštini Požega.

Istražujući po ovoj prijavi, tim Koalicije je utvrdio da se radi o javnoj nabavci u otvorenom postupku, a radilo se o hitnim radovima na sanaciji vodnih objekata za zaštitu od voda oštećenim u poplavama, na čije nepravilnosti Koalicija godinama ukazuje. Istražujući slučaj, utvrdili smo da se radi o Ugovoru Po br. 3804-181/7-2017 od 12.10.2017. godine, vrednom 13.852.328 rsd bez PDV-a. O kakvoj se hitnosti radilo govori i podatak da su se radovi izvodili krajem 2018. godine, skoro godinu dana nakon dodele ugovora, što je za naše istraživače bio glavni indikator. Istraživači Koalicije su uvidom u konkursnu dokumentaciju javne nabavke br 181/2017 u odeljku „Tehnička dokumentacija“ utvrdili da je tačkom 4. predviđen mašinski iskop rečnog nanosa i odvoženje do deponije, dok će deo materijala biti korišćen za zatrpavanje manjih oštećenja obale, a deo deponovan na obalama u vidu nasipa. Koaliciji je od strane ‘’Balkan eko tima’’ iz Prijepolja, Korisnika ribolovnog područja ‘’Zapadna Morava’’, dostavljen i video materijal na kome se jasno vidi da se iskopani materijal iz reke Moravice deponuje na privatnu parcelu 1527/2 preduzeća „PERFOM“ doo iz Požege.

Inače, preduzeće “Morava“ iz Čačka je 12.10.2017. godine, sa JVP “Srbijavode“ sklopilo i ugovor o javnoj nabavci za Hitne radove na povećanju propusne moći korita Moravice i Velikog Rzava kroz Arilje za veliku vodu sa zaštitom od erozije i nadvišenjem obala: na Moravici kroz Arilje na više lokaliteta.

Koalicija je u saradnji sa pravnim timom utvrdila da suprotno javnoj nabavci i nameni iskopanog rečnog materijala preduzeće „Morava“ iz Čačka vrši iskop i deponovanje šljunka na privatnoj parceli 1527/2 preduzeća PERFOM iz Požege na kojoj se vrše pripremni radovi na izgradnji industrijske hale. S obzirom da se kroz uvid u Ugovor i konkursnu dokumentaciju da zaključiti da preduzeće „Morava“ iz Čačka nije vlasnik iskopanog šljunka, pa ga samim tim i ne može suprotno Ugovoru o javnoj nabavci prodavati trećem licu i stavljati u dalji promet, Koalicija podnosi Krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u Čačku protiv NN lica u preduzeću „Morava“ zbog Krivičnog dela – Zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 227. stav 3. u vezi stav 1. KZ. Nakon intenzivnog istraživanja utvrđeno je i da je u iskop šljunka uključeno i preduzeće „Kip kop“ iz Požege, što je ustanovljeno i kroz istragu koje je vodilo Odeljenje za borbu protiv korupcije u Užicu, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, a što je u krajnjem ishodu rezultiralo privođenjem odgovornog lica Z.R. preduzeća „Kip Kop“.

Ostaje da istraga do kraja da odgovor i na pitanje kako se uopšte preduzeće „Kip kop“ našlo u ovom poslu kao podizvođač radova za preduzeće „Morava“ ? Da li preduzeće „Kip kop“ ima licencu od Ministarstva za izvođene ove vrste radova? I da li je preduzeće „Morava“ imalo pravnog osnova da u posao uređenja rečnog korita uvede podizvođača?

Koalicija organizacija za borbu pritiv korupcije u zaštiti životne sredine