Opstanak

Jednom domaćinu u selu Kruščica, na području Doline Velikog Rzava, suri orlovi, strogo zaštićene vrste ptica, su poslednjih godina odneli dva jagnjeta, 18 kokošaka, psa i mačku..o prolemima sa kojima se susreće lokalna zajednica i mogućnostima za njihovo prevazilaže, o značaju njihovog aktivnog uključivanja u predviđene aktivnosti, značaju uspostavljanja hranilišta “Orlovača“ po lokalnu zajednicu  i strogo zaštićene vrste ptica i druge vrste ptica i životinja koje su na ivici istrebljenja, naučnom i stručnom istraživanju Doline Velikog Rzava koje trenutno  sprovodi Zavod za zaštitu prirode Srbije, i  budućim aktivnostima, govorili su Radan Luković i Nataša Milivojević, u emisiji “Čekajući vetar“ Radio Beograd 2.

Snimak emisije na linku “Čekajući vetar“-Uspostavljanje hranilišta

Autor i voditelj emisije je Aleksandra Vukićević.