Prirodni resursi i koruptivne prakse

Opšti cilj projekta je osnaživanje i podizanje nivoa učešća građanskog društva u procesu pristupanja Srbije Evropskoj Uniji kroz Poglavlje 27. Kroz osnaživanje i podizanje nivoa učešća građanskog društva u procesu pristupanja Srbije EU kroz jačanje kapaciteta građanskog društva u borbi protiv zloupotrebe prirodnih resursa i korupcije unutar sektora vodoprivrede i šumarstva kao i podizanje svesti građana i lokalnih medija o uzrocima i posledicama zloupotreba i korupcije u oblasti životne sredine – neki su od ciljeva projekta. Do zacrtanih ciljeva realizatori projekta pokušaće da dođu i kroz unapređenje saradnje građanskog društva i javnog sektora.

Projekat se sprovodi od aprila do septembra 2017. godine na području Zapadne Srbije (Mačvanski i Užički upravni okrug) – reke: Drina, Moravica i Veliki Rzav, Šumska Gazdinstva: Boranja – Loznica i Užice

Podrinjski Anti Korupcijski Tim osnovano je 2013. godine sa ciljem borbe protiv korupcije u javnim finansijama, zaštite ljudskih i ekoloških prava svih građana Srbije. Neki od osnivača već su imali dugogodišnja iskustva u toj borbi i radu u civilnom sektoru. PAKT je članica Koalicije za nadzor javnih finansija i svoje aktivnosti obavlja u smeru borbe protiv korupcije i građanskog monitoringa javnih finansija, javnih nabavki, državne pomoći i zaštite konkurencije. U okviru web stranice organizacije PAKT funkcioniše i portal PAKT Info prvenstveno orijentisan na istraživačke priče i teme koje se bave javnim finansijama.

Udruženje Rzav-God save Rzav iz Arilja već dugi niz godina bavi se zaštitom životne sredine i partner je na ovom projektu.

Aktivnosti :

 • Prikupljanje i analiza podataka o izdatim vodnim dozvolama za eksploataciju peska i šljunka na reci Drini 2011-2016 (teritorija grada Loznice) i rekama  VelikiRzav i Moravica (teritorija opštine Arilje);
 • Prikupljanje i analiza informacija o planu eksploatacije šuma za šumska gazdinstva Užice i Loznica;
 • Prikupljanje i analiza dokumentacije o šumskim požarima na teritoriji Šumskih gazdinstava Užice i Loznica; 
 • Osnivanje portala Ekološkog udruženja „Rzav-God Save Rzav”;
 • Objavljivanje istraživačkih priča na portalu „PAKT INFO„ i portalu Ekološkog udruženja „Rzav-God Save Rzav”;
 • Izrada publikacije sa studijama slučaja i formulisanim preporukama za pregovaračko Poglavlje 27; 
 • Promocija publikacije na manifestacijama koje se održavaju na rekama Rzav i Drina (rafting-regata);
 • Okrugli stolovi „Otvoreno o korupciji u oblasti zaštite životne sredine“ – Užice/Loznica;
 • Dvodnevni seminar za medije i udruženja/„Borba protiv korupcije u oblasti eksploatacije prirodnih resursa“.

 Rezultati:

 • Unapređeni instrumenti građanskog monitoringa eksploatacije prirodnih resursa, sa posebnim naglaskom na transparentnost procesa i antikorupcijsku praksu;
 • Podignut nivo međusektorske saradnje i kvaliteta učešća organizacija građana i građanskog društva u procesima donošenja odluka, usmerenih na suzbijanje korupcije i podizanje nivoa transparentnosti na lokalnom i nacionalnom nivou u oblasti eksploatacije prirodnih resursa;
 • Kreirane i javnosti predstavljene analize politika, zakona i praksi u oblasti eksploatacije prirodnih resursa i podignut nivo transparentnosti i odgovornosti javnih vlasti u procesu pregovara za Poglavlje 27.