Još jedno područje u procesu zaštite na teritoriji opštine Arilje

💚Inicijativu za zaštitu predela i donošenja akta o proglašenju zaštite područja reke Panjice, Ekološko udruženje Rzav je Zavodu za zaštitu prirode Srbije podnelo krajem 2020.godine, dok je sa istraživanjem započeto tokom ovog leta. Ovih dana su stručni saradnici Zavoda nastavili sa terenskim obilaskom ovog veoma vrednog područja, koje pored Vodene pećine, vodopada, bigrenih kada, i endemske vrste Campanula Secundiflora, krije i mnoge strogo zaštićene i zaštićene vrste biljaka i životinja, algi, makrobeskičmenjaka, ali i objekte geonasleđa.
Ovaj članak je objavljen u kategoriji Vesti.