Divlja deponija i reka Panjica

Vremenske prilike su ovih dana omogućile da Lokalna samouprava, JKP Zelen i Ekološko udruženje Rzav nastave saradnju na sanaciji divljih deponija na teritoriji opstine Arilje. Nadležni u Lokalnoj samoupravi su još prošle godine kroz program korišćenja sredstava od ekoloških taksi opredelili najveći deo za ovaj proces. S tim u vezi je od juče JKP Zelen započelo sanaciju divlje deponije u selu Brekovo, na koju meštani bezmalo 30 godina odlažu otpad. Ova deponija ne samo što predstavlja ruglo, i leglo zaraze, već i ocednim vodama utiče na kvalitet vode kako u Vodenoj pećini, tako i u reci Panjici, za koju je Udruženje 2021. godine iniciralo zaštitu, a koje je već godinu dana u postupku istraživanja. Sanacija svakako ne podrazumeva rešavanje problema, tako da će nadležni u narednom periodu pokrenuti i izmenu odluke o proširenju obuhvata prikupljanja otpada na seoska područja.