WWF Adria: Vlada Srbije da iskoristi priliku i ukine podsticaje za male hidroelektrane

Beograd, 24. januar 2020. godine – Ministarstvo rudarstva i energetike je 16. januara 2020. godine objavilo da je prestala da važi Uredba o podsticajnim merama za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora.

WWF Adria, svetska organizacija za zaštitu prirode, smatra da je to prilika da Vlada Republike Srbije iz buduće legislative isključi podsticaje za male hidroelektrane, na čiju štetnost već godinama upozoravaju stručnjaci, organizacije civilnog društva i lokalne inicijative širom Srbije.

Vreme je da Vlada prihvati činjenice i zaustavi štetne propise kada su u pitanju male hidroelektrane. Poslednjih desetak godina svedoci smo sistemske devastacije prirode i reka širom Srbije, a sve u korist malog broja podobnih pojedinaca i finansijskih institucija. Zbog svega toga, WWF je pokrenuo kampanju za zaustavljanje sistema podsticaja u Srbiji, ali i drugim zemljama Regiona, kako bi se stalo na kraj ekocidu i zaštitile poslednje reke slobodnog toka u Evropi. Iako svi imamo pravo na očuvanu prirodu i zdravu životnu sredinu, sistemski se uništavaju naši prirodni resursi kojima se malo koja zemlja u Evropi može pohvaliti“, zaključuje Nataša Milivojević iz WWF Adrije.

Opširnije na WWF SRBIJA

Reka Panjica, MHE Jovanovići (photo by Nataša Milivojević)