WWF ADRIA:ANALIZA EKONOMSKE OPRAVDANOSTI KONCESIONIH NAKNADA I PODSTICAJA ZA MALE HIDROELEKTRANE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

Cilj ove Analize je da se na osnovu prikupljenih podataka i informacija pokuša sačiniti objektivna i cjelovita slika stvarnih ekonomskih efekata provođenja postojećih energetskih politika i sistema podsticaja izgradnje MHE u Srbiji , sa stanovišta društva kao cjeline, korištenjem analize društvenih troškova i društvene koristi (cost-benefit), te pokušaju utvrditi stvarni dobitnici i gubitnici u ovom procesu.

Analiza je dostupna na: ANALIZA EKONOMSKE OPRAVDANOSTI KONCESIONIH NAKNADA I PODSTICAJA ZA MALE HIDROELEKTRANE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE