Monitoring vrsta na području Velikog Rzava

Kako bi očuvali prirodne, i velike biološke i geološke raznovrsnosti, i kulturno-istorijske vrednosti Specijalnog rezervata prirode Veliki Rzav, za koji je pokrenut postupak zaštite, sprečili dalje zagađivanje vode, kao i nepovoljne promene hidroloških režima, terenskim obilascima svaki put otkrivamo prisustvo novih biljnih i zivotinjskih vrsta i povećanje već evidentiranih populacija, kao što je populacija beloglavog supa na novoj lokaciji na ovom području.